Målsettingar for arbeidet 1999/2000:

Attende til Troms og Finnmark Mållag si heimeside | Adresseliste