Troms og Finnmark Mållag

Dette er heimesida til Troms og Finmark Mållag, eit fylkeslag i Noregs Mållag. I Troms og Finmark har Noregs Mållag lokallag i Varanger, Balsfjord, Målselv, Tromsø og Harstad. På desse sidene legg vi ut nytt om arbeidet for nynorsk i Troms og Finnmark, og vi legg òg ut artiklar som fortel om historia til nordnorsk målarbeid, og målpolitiske artiklar med som er relevante for Nord-Noreg. Sidene vil fortelje nytt om kva som skjer i lokallaga, etter kvart som vi får vita om det.

Organisasjonen

Målsaka

Dokument frå tidlegare år: